Økologisk

Økologisk champagne er noget, man ser mere og mere, hvilket man må betragte som positivt, da vinproduktion, ligesom andet landbrug, nogle gange kan blive lidt for knyttet til brugen af sprøjtemidler.

Champagne er antallet af certificeret økologiske producenter eksploderet og steget fra 24 i 2006 til 420 i 2020. På trods af denne voldsomme vækst i økologiske champagnebønder de sidste ~15 år, så er det stadig kun omkring 2,8%, som er økologisk certificeret.

Læs mere herunder.

Læs mere

Filtrering

Kategorier

Områder

Vis

Som økologisk vinbonde begrænser man meget sin kemiske værktøjskasse, hvad angår muligheder for bekæmpelse af sygdomme og andre plager, der finder deres vej til markerne. Selvom dette resulterer i en højere biodiversitet i de ellers udprægede monokulturer, vinmarker er, så er det, som virkeligt batter i en miljø/klima sammenhæng, det mindre forbrug af diesel, som økologiske vinbønder har.

Det er ikke nok at dyrke sine druer økologisk, hvis man ønsker at producere økologiske champagner, der er også en række regler, man skal følge i vineriet. Hvis man håndterer konventionelt dyrkede druer, skal disse, saft, og vin, selvfølgelig holdes adskilt fra det økologiske, man går faktisk så langt, at man skal have separate slanger, som kun bruges til håndteringen af økologisk saft og vin.

Udover dette skal alle eventuelle tilsætninger, såsom sukker og gær, være økologisk certificeret, og den maksimale koncentration af SO2 (svovldioxid), der må være i champagnen er lavere, 150 mg/L vs. 185 mg/L. Disse værdier er utroligt høje, og kvalitetsproducenter ligger som regel altid under 100 mg/L og alt efter vækstsæsons udfrodringer, så er de ofte tættere på eller under 50 mg/L.

Udover den økologiske certifikation findes der også andre tiltag, som også reducerer brugen af pesticider. Haute Valeur Environnementale (HVE) er en af disse certifikationer, men den er ikke er helt lige så streng som den økologiske, hvad angår kemiske input i markerne, men til gengæld har et bredere fokus ved i højere grad også at se på input/output i vineriet, såsom spildevandshåndtering. Ligesom økologicertificeringen er HVE tilgængelige for alle vinbønder i Frankrig, men i Champagne har Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) udviklet Viticulture Durable en Champagne (VDC), som er, som navnet antyder, unik for Champagne.

Ligesom HVE så er VDC ikke helt lige så begrænsenende som økologisk vinbrug, når det kommer til brugen af sprøjtemidler. VDC har 3 indsatsområder, vand, CO2, og biodiversitet, samt over 120 specifikke punkter, hvor minimum 60 skal efterleves for at opnå certificering. Udover dette er VDC ikke “bare” en certifikation, men illustrerer også CIVCs engagement for at minimere champagneproduktionens klimaaftryk, og målet er, at 100% af områdets vinmarker er underlagt en eller anden form for miljøvenlig tilgang i 2030. Dette er dog et utroligt ambitiøst mål og i øjeblikket er man kun på omkring 20%. Hvis man ikke synes, det lyder super imponerende, må man vise lidt overbærenhed med vinbønderne i Champagne, da regionens nordlige placering og marginale klima til vinbrug gør alt en smule mere kompliceret end ellers.

Hvis man føler, at vi har overset biodynamiske champagner, så har de en sektion for sig selv.